Vonnas World

Vonnas World

"I min värld"

Välkommen till min hörna i cyberspace.
Här har jag tänkt skriva om saker och händelser som jag funderar på och som berör mig.

Jk Anmälan ang. Chemtrail

Vad händer i vår världPosted by Yvonne Fri, July 18, 2014 23:55:08
I våras skickades det in en JK anmälan med skadeståndsanspråk mot regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdverket och SMHI för brott mot bl.a. offentlighetsprincipen.'

Med början den 11 Februari 2014 kontaktades dessa myndigheter med krav på svar och handlingsplan ang. de hot mot människors hälsa och hela vårt ekosystem som aerosolbesprutningen utgör.

Naturligtvis måste nämnda myndigheter veta vad som pågår, nu vill vi ha ett svar.

Skrivelsen kan du läsa här: http://raddasverige.nu/jk-anmalan/
Den är daterad 2014-04-01 och anmälan till JK gäller brott mot offentligheten.
Vonna

  • Comments(1)//blogg.vargtass.net/#post1